Head Quarter
Rank Position Name QSM ID Mail IVAO VID Status
CEO Cheif Executive Officer Saeed Yousefi QSM 101 ceo@qsm-va.ir 435393
MNG Cheif Executive Officer Mohsen Tavssoli QSM 102 mng@qsm-va.ir 524033
Flight Operation
FOC Flight Operation Coordinator Mohammad Gholamzadeh QSM 103 foc@qsm-va.ir 492725
EC Event Coordinator ** Vacant ** ec@qsm-va.ir
Public Relation Department
PRD Public Relation Director ** Vacant ** prd@qsm-va.ir
MD Membership Director ** Vacant ** md@qsm-va.ir